Dự án Xây Dựng Và Phát Triển Mobile Apps Sử Dụng Phonegap Cho Công ty Cổ phần thực phẩm Eufood

Mobile Apps được thiết kế theo tiêu chuẩn và xu hướng quốc tế (flat design, dễ sử dụng), đồng bộ & thống nhất các nền tảng iOS, Android, Windows Phone.

App được thiết kế theo tiêu chuẩn và xu hướng quốc tế (flat design, dễ sử dụng), đồng bộ & thống nhất các nền tảng iOS, Android, Windows Phone.

Công Nghệ Sử Dụng

  • HTML5
  • CSS 3
  • Jquery Mobile
  • XCode
  • PhoneGAP
  • Android

Giới Thiệu Về Hệ Thống

EPR   đã hỗ trợ tư vấn giải pháp, xây dựng các ứng dụng chạy trên các nền tảng smartphone IOS và Android, hỗ trợ các tính năng tìm kiếm nhà hàng, đặt hàng, mua thẻ quà tặng, coupon, đánh giá nhà hàng, xem các thông tin tích lũy điểm và tích hợp paypal.

Nền tảng smartphone triển khai

IOS, Android