Bùi Thảo Lê

Luật sư – Đại diện Sở hữu công nghiệp

 

Luật sư Bùi Thảo Lê là thành viên sáng lập của hãng luật DKAL Việt Nam.

Trước khi thành lập DKAL Việt Nam, luật sư Bùi Thảo Lê đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các hãng luật lớn trong nước và cộng tác với nhiều hãng luật nước ngoài.

Luật sư Bùi Thảo Lê được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp thẻ đại diện sở hữu công nghiệp vào năm 2011.

Luật sư đồng thời là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam, Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bên cạnh đó, luật sư Bùi Thảo Lê từng được các trường đại học và cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài cấp học bổng tham gia khoá đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, luật sư Bùi Thảo Lê đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm đăng ký bảo hộ và thực thi quyền liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền tác giả tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Philippine, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc.

Luật sư Bùi Thảo Lê đã tham gia và xử lý thành công nhiều vụ tranh chấp và vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn pháp lý; Sở hữu trí tuệ; Tranh tụng
Tư cách thành viên:

• Hiệp hội Sở hữu công nghiệp Việt Nam (VIPA)
• Liên đoàn Luật sư Việt Nam
• Đoàn Luật sư Hà Nội
• Hội Luật gia Việt Nam
Trình độ học vấn:
• Đại học Luật Hà Nội (2002)
• Học viện Tư pháp (2007)
• Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (2009)
• Khoá đào tạo chuyên gia về nhãn hiệu, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (2016)
• Học viện Văn phòng Sở hữu trí tuệ thế giới; Viện Đào tạo Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (2017)
• Đại học Hạ Môn, Trung Quốc (2018)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật