Phần mềm bản quyền

Chuyên cung cấp phần mềm bản quyền chuyên dùng cho giải pháp tổng thể của các doanh nghiệp. Địa chỉ: T9 – 297 – bạch mai . SĐT: 0906 538 699

Phần mềm bản quyền Microsoft

Windows

Part Name Product type Price
FQC-09478 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

OLP

Call
FQC-09525 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL

OLP

Call
FQC-08279 Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI

OEM

Call
FQC-06987 Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

OEM

Call
FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

OEM

Call
KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

OEM

Call

OFFICE

Part Name Product type Price
021-10554 OfficeStd 2016 SNGL OLP NL

OLP

Call

79P-05552 OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL

OLP

Call

T5D-02298 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 Vietnamese Vietnam Only DVD

Full pack

Call

T5D-02274 Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD

Full pack

Call

269-161 Office Pro 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD

Full pack

Call