Triển khai phần mềm quản lý dự án cho Công ty CP Các hệ thống viễn thông Vineco

Giúp người dùng có thể quản lý tổng thể dự án từ khi lập chủ trương quyết toán tới khi nghiệm thu, thậm chí là cả thông tin sau khi kết thúc dự án, các bước thực hiện đều được cập nhật và lưu lại trên hệ thống

Sau khi phân tích nhu cầu sử dụng và quản lý dự án của  Công ty CP Các hệ thống viễn thông Vineco, EPR đã xây dựng phần mềm thích hợp với mô hình quản lý của công ty. Tham gia dự án : 10 kỹ sư công nghệ thông tin, thực hiện trong 45 ngày.

Tính năng của phần mềm này có những ưu điểm nổi bật sau:

Quản lý thông tin dự án

  • Quản lý chi tiết thông tin dự án: thời gian dự toán, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện, lĩnh vực đầu tư , địa điểm, quy mô của dự án,…
  • Quản lý chi tiết các hạng mục con của dự án
  • Thông tin về các đối tác và các liên hệ liên quan
  • Cho phép thêm người liên quan thực hiện dự án
  • Có tích hợp SMS, Email,… các thành viên dự án để thông tin khi cần
  • Tìm kiếm và tra cứu các thông tin: tỷ lệ giải ngân, % hoàn thành dự án,… một cách dễ dàng