Phần mềm bản quyền

EPR Chuyên cung cấp phần mềm bản quyền chuyên dùng cho giải pháp tổng thể của các doanh nghiệp.

Phần mềm văn bản Microsoft

các cửa sổ

Phần Tên Loại sản phẩm Giá bán
FQC-09478 WinPro 10 SNGL OLP NL Hợp pháp hóa GetGenuine

OLP

Gọi điện
FQC-09525 WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL

OLP

Gọi điện
FQC-08279 Win Pro 7 SP1 x32 Tiếng Anh 1pk DSP OEI

OEM

Gọi điện
FQC-06987 Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

OEM

Gọi điện
FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DVD OEI DSP

OEM

Gọi điện
KW9-00185 Giành chiến thắng tại nhà 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

OEM

Gọi điện

VĂN PHÒNG

Phần Tên Loại sản phẩm Giá bán
021-10554 OfficeStd 2016 SNGL OLP NL

OLP

Gọi điện

79P-05552 OfficeProPlus 2016 SNGL OLP NL

OLP

Gọi điện

T5D-02298 Office Home and Business 2016 32-bit / x64 Việt Nam Chỉ DVD

Gói đầy đủ

Gọi điện

T5D-02274 Office Home and Business 2016 32-bit / x64 Tiếng Anh APAC EM DVD

Gói đầy đủ

Gọi điện

269-161 Office Pro 2013 32-bit / x64 Tiếng Anh APAC EM DVD

Gói đầy đủ

Gọi điện

error: Content is protected !!