Về EPR

 

Lòng tin là một yếu tố thiết yếu trong việc thiết lập các mối quan hệ trong công việc lẫn kinh doanh hiệu quả. Lòng tin giúp mọi người tại EPR phối hợp hiệu quả, tự giác, trách nhiệm, giữ vững tâm đạo trong mọi hành động suy nghĩ, góp phần làm nên một tập thể nguyên khối. Và khi KIẾN TẠO NIỀM TIN thì chúng tôi đã CHIA SẺ THÀNH CÔNG.

Tự trọng và tôn trọng lẫn nhau

  • Mỗi cá nhân cần tự trọng và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người, bất kể họ ở vị trí nào trong tổ chức. Đây là một giá trị được tất cả các thành viên trong Công ty tôn vinh và gìn giữ.

Cam kết (giữ đúng lời hứa)

  • Mỗi thành viên phải thường xuyên tạo lập những cam kết và phấn đấu để thực hiện những cam kết đó. Ngoài ra, các hành động của chúng ta cũng là một cam kết cho sự thành công của EPR nói chung và của từng thành viên nói riêng.

 

 

Có trách nhiệm

  • Mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình như được giao phó hoặc cam kết. Để đáp lại, mỗi thành viên sẽ có thể sử dụng các nguồn tài nguyên, các công cụ và được tham gia các buổi huấn luyện cần thiết để có thể thành công trong công việc.

 Hợp tác

  • Mục tiêu kinh doanh đạt được một cách tốt nhất khi tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc. Là thành viên, hành động của chúng ta nên cổ vũ cho một môi trường hợp tác.

Liêm chính và đạo đức

  • Các thành viên của EPR phải giữ tính liêm chính và đạo đức trong mọi hành động, trong công việc, khi trực tiếp hay gián tiếp đại diện cho EPR.

Giao tiếp cởi mở và Trung thực

  • Thông tin và ý tưởng có ý nghĩa tối quan trọng đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Chúng tôi giữ một không khí làm việc mà tại đó các thành viên có thể cảm thấy thoải mái khi đóng góp ý kiến xây dựng. Là thành viên, chúng tôi luôn cổ vũ cho một môi trường giao tiếp cởi mở và thẳng thắn.

 

error: Content is protected !!