Quản trị quan hệ khách hàng – CRM

Chuyên cung cấp phần mềm quản trị quan hệ khách hàng – CRM, có nhiều tính năng mới, được nâng cấp và cập nhật thường xuyên theo chuẩn Châu Âu.

Quản lý Marketing

Quản lý và đo lường các chiến dịch marketing. Thiết lập marketing list, gửi email, sms đúng nhóm mục tiêu và đo lường hiệu quả.

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng với quy trình khép kín từ Tiềm năng, Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Giao hàng, Hóa đơn.

Quản lý hỗ trợ

Nâng cao và kiểm soát các hoạt động dịch vụ khách hàng nhờ công cụ BPM giúp quản lý mọi hoạt động bằng quy trình.

Quản lý dự án

Quản lý dự án, chiến dịch: Công việc, nguồn lực, Ngân sách, Doanh số, Báo cáo,… giúp các đội marketing, thiết kế sản phẩm,… kết nối các hoạt động

Quản lý đối tác, liên hệ

Quản lý thông tin khách hàng, nhìn toàn diện lịch sử khách hàng 360 độ: Cơ hội, Lịch hẹn, Công việc, Báo giá, Đơn hàng, Hỗ trợ..

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm, Gói sản phẩm, Cây sản phẩm. Tìm sản phẩm và theo dõi lịch sử giao dịch liên quan đến từng sản phẩm, dịch vụ.

Công việc, Nhật ký

Lập kế hoạch công việc, cảnh báo, nhắc nhở người thực hiện công việc. Quản lý lịch hẹn, nhật ký hỗ trợ các chế độ xem dạng ngày, tuần, tháng, sổ nhật ký (agenda), thời gian (timeline).

Điện thoại

Quản lý các cuộc gọi đến và đi đối với khách hàng theo từng dự án, chiến dịch. Tích hợp tổng đài ghi lại nhật ký từng cuộc gọi

Email

Hệ thống quản lý, gửi, nhận email và liên kết với các phân hệ nghiệp vụ trong 01 hệ thống duy nhất.

Tài liệu

Xây dựng hệ thống cây thư mục lưu trữ. Upload và download tài liệu. Bảo mật truy cập tài liệu, phân quyền sử dụng, chia sẻ kho tài liệu.

Bảng tin, tin RSS

Hệ thống biên soạn, kiểm duyệt tin, xuất bản, bảng tin nội bộ phục vụ công tác truyền thông và thông tin nội bộ.

Hỏi đáp

Xây dựng và quản lý các chủ đề hỏi đáp. Thư viện trao đổi, thông tin hỏi đáp phục vụ công tác đào tạo và tra cứu thông tin hữu ích.

error: Content is protected !!