Về EPR

1. Tầm nhìn

Với khát vọng tiên phong trong chiến lược đầu tư, cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Công ty công nghệ phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam (EPR) sẽ phấn đấu phát triển theo định hướng nghiên cứu, gia công, thử nghiệm để cung cấp các sản phẩm có giá trị đạt chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của người Việt trên thị trường Quốc tế.

2. Sứ mệnh

Là Công ty công nghệ trẻ, ứng biến nhanh, không ngừng năng cao năng lực và sức vóc của mình nhằm đóng một vai trò chủ lực trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số 4.0 của Việt Nam. EPR cung cấp giải pháp xây dựng Chính quyền số cũng như là nền kinh tế số và là đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp để chuyển đổi các tổ chức doanh nghiệp thành các tổ chức số, doanh nghiệp số. Bằng hoài bão và khát vọng của mình EPR sẽ hướng tới vị trí tiên phong trên con đường khai phá vùng đất CNTT.

Chúng tôi mang trên mình sứ mệnh cũng như trọng trách cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, các sản phẩm thông minh cho xã hội tại tất cả các lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng tài chính, đào tạo, giải trí, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế Thế giới.

3. Giá trị cốt lõi

  •  Tính đồng đội

Tại EPR tính đồng đội làm lên sự thành công trong mỗi hoạt động. Chúng tôi tôn trọng cá nhân, đổi mới và phát huy sức mạnh tập thể nhằm tạo ra hiệu quả làm việc cao nhất. Tinh thần đồng đội được xây dựng từ những công việc hàng ngày.

  •  Tính trung thực

Sự trung thực và tin cậy là nền tảng để tạo dựng niềm tin và uy tín đối với đồng đội ,đối tác và khách hàng. EPR tuyệt đối tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, thể hiện trong từng hành động của từng cán bộ, nhân viên.

  •   Tính sáng tạo

Tuổi trẻ và tính sáng tạo cho phép chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và duy trì, phát huy quan hệ tốt với mọi khách hàng, ý tưởng sáng tạo giúp chúng tôi luôn làm mới mình và giải quyết công việc hiệu quả hơn.

  • Tính chuyên nghiệp

Tại EPR chúng tôi ứng dụng hệ thống quản lí chuyên nghiệp và tối ưu. Chúng tôi cho rằng mỗi cá nhân là một phần không thể thiếu của bộ máy chuyên nghiệp. Với chúng tôi sự xuất sắc và chuyên nghiệp của mỗi cá nhân tạo nên sự thành công của một tập thể vững mạnh.

error: Content is protected !!