AVU&C và EPR HỢP TÁC ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN

 

Ngày 08/03/2021, tại Trụ sở Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng (AVU&C) và Công Ty CP Công Nghệ Và Dịch Vụ (EPR) đã ký kết Biên bản ghi nhớ và Hợp tác để cùng phát triển.

Công Ty CP Công Nghệ Và Dịch Vụ EPR với thế mạnh và chức năng chính là phát triển Hệ Sinh Thái Phần Mềm cho khối ngành Giáo dục nói chung và Phần Mềm Quản Lý Giáo dục đào tạo toàn diện cho các trường ĐH, CĐ nói riêng. Thông qua năng lực, giá trị cốt lõi và tính sẵn sàng trong hợp tác, hai bên đi đến thống nhất các nội dung chính sau:

 Công Ty EPR kết hợp cùng Hiệp hội Các trường ĐH CĐ VN xây dựng và vận hành Cổng thông tin của Hiệp hội. Cổng thông tin là cầu nối đa chiều nhanh và tiện lợi giữa Hiệp hội và các trường thành viên, giữa các trường thành viên với nhau, giữa Hiệp hội với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Công ty EPR giới thiệu với Hiệp hội và các trường thành viên các thông tin cơ bản về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, về hệ sinh thái phần mềm cho giáo dục nói chung và các phần mềm quản lý toàn diện cho các trường ĐH CĐ nói riêng trong kỷ nguyên số. Công ty EPR cũng giới thiệu và là cầu nối thực tiễn hợp tác các nền tảng phần mềm số hóa cho các trường ĐH, CĐ và các chuyên gia ở nước ngoài theo xu hướng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và nền kinh tế số hiện nay.

Hai bên sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để triển khai các hoạt động giới thiệu các sản phẩm phần mềm quản lý giáo dục đào tạo toàn diện cho các trường ĐH CĐ Việt Nam cũng như cho từng đơn vị thành viên của Hiệp hội, từng bước hỗ trợ Hiệp hội mang lại nhiều giá trị cho các đơn vị thành viên nói chung và cho Hiệp hội nói riêng.Ngoài ra, thông qua Ban Truyền thông và Sinh viên của Hiệp hội, công ty EPR cam kết hợp tác phát triển một hoặc nhiều dự án tiềm năng và phù hợp với các tình hình./

Văn Đình Ưng

Trích từ báo điện tử Hiệp Hội Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Việt Nam
error: Content is protected !!