EPR cử nhân sự đi onsite cho thị trường phát triển phần mềm Mỹ La Tinh

Tháng 12/2018 EPR ký hợp tác hỗ trợ nguồn nhân lực phát triển hệ thống trực tiếp. Qua đó phía EPR cử 2 chuyên gia sang hỗ trợ maintain và vận hành hệ thống core về tính cước viễn thông. Thời gian đi onsite trong 12 tháng để trợ giúp đối tác.

 

 

Tháng 2/2019 EPR cử tiếp 8 kỹ sư sang onsite bên khách hàng để hỗ trợ maintain và phát triển hệ thống. Thời gian onsite trong 6 tháng.

Dự án tại EPR luôn có các đội ngũ kỹ thuật viên đồng hành hỗ trợ. Với doanh nghiệp đối tác, EPR luôn tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có thể thích nghi với công nghệ bên EPR. Trong trường hợp khách hàng đối tác cần nhân sự hỗ trợ về kỹ thuật thì đội ngũ bên EPR luôn sẵn sàng. Thực tế là EPR đã có rất nhiều đối tác trong và ngoài nước, dù phạm vi hoạt động cách trở nhưng EPR vẫn đảm bảo support tốt nhất vơi đối tác.

Lựa chọn đối tác điều quan trọng nhất là khả năng thực hiện và nhân lực hỗ trợ. Đặc biệt với ccong nghệ thông tin thì những yếu tố đó càng trở nên quan trọng hơn. Chính vì vậy, hãy đặt niềm tin vào chúng tôi.

Hãy xem chúng tôi đã làm – đã thành công!

>>> Các dự án khác từ EPR: Click xem ngay

Mọi thông tin hợp tác xin liên hệ: tại đây

error: Content is protected !!