EPR tham gia phát triển hệ thống quản lý http://hoihuongdanvien.vn cho Hiệp hội Du Lịch Việt Nam

Từ 10/2017 đến 07/2018 EPR đã thực hiện xây dựng thành công và đi vào sử dụng hệ thống http://hoihuongdanvien.vn cho Hiệp hội du lịch Việt Nam góp phần giúp ngành Du lịch ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ hiệu quả cho các hướng dẫn viên trong quá trình hành nghề, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đồng thời giúp hội viên tìm kiếm công việc, ký kết hợp đồng hướng dẫn với các Công ty lữ hành. Đây cũng là lần đầu tiên mà ngành du lịch nhờ ứng dụng Công nghệ mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ xã hội này.

 

Công nghệ ứng dụng trên hệ thống:

  • PHP Laravel, Oracle
  • BigData, Note Js.

21 nhân sự kỹ thuật đã miệt mài phát triển hệ thống trong 10 tháng để sẵn sàng triển khai đáp ứng hàng trăm nghìn người sử dụng.

Hiện nay, cả nước có khoảng trên 20.000 hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa. Hà Nội hiện có trên 6.000 hướng dẫn viên quốc tế và nội địa đã được cấp thẻ hoạt động. Thực hiện Luật Du lịch 2017, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thành lập Hội hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người làm nghề hướng dẫn du lịch. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng phối hợp với Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố thành lập các Chi hội Hướng dẫn viên du lịch tại địa phương có sự phát triển mạnh mẽ về du lịch, trong đó có Hà Nội.

Hệ thống thông tin hướng dẫn du lịch của Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam vận hành trên website: http://hoihuongdanvien.vn và App Hire A Guide đã dowload được trên App Store và Google Play.

>>> Các dự án khác từ EPR: Click xem ngay

Mọi thông tin hợp tác xin liên hệ: tại đây

error: Content is protected !!