Giải quyết thủ tục cho nhân viên thôi việc trong phần mềm quản lý

Hướng dẫn Giải quyết thủ tục cho nhân viên thôi việc trong phần mềm quản lý nhân sự Tại EPR

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên nghỉ việc, nhân viên nhân sự thường thực hiện các thủ tục sau:

Thu hồi tài sản đã bàn giao

Giải quyết công nợ cho nhân viên

Giải quyết chế độ cho nhân viên (về lương/thưởng, báo giảm bảo hiểm, làm chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên.

Hoàn thiện các thủ tục giải quyết thôi việc khác

Quý  khách sẽ được hướng dẫn chi tiết bởi các tư vấn viên, hỗ trợ cài đặt và cách sử dụng phần mềm bởi các kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết tại EPR

Hướng dẫn trên phần mềm

Ứng dụng Nhân sự hỗ trợ nhân viên nhân sự giải quyết thủ tục cho nhân viên thôi việc như sau:

Bước 1: Chuyển trạng thái của nhân viên cần làm thủ tục thôi việc

Vào Quản lý\Hồ sơ.

Chọn phòng ban của nhân viên trên cây cơ cấu tổ chức tại thanh tác nghiệp, chọn nhân viên cần làm thủ tục thôi việc.

Nhấn chuột phải, chọn Làm thủ tục thôi việc. Khi đó thông tin nhân viên sẽ tự động được chuyển sang phân hệ Thôi việc.

Bước 2: Thu hồi tài sản

Vào Quản lý\Thôi việc.

Tại màn hình danh sách, chọn nhân viên làm thủ tục thôi việc cần thu hồi tài sản.

Chọn tab Tài sản bàn giao, tích vào tài sản thu hồi từ nhân viên có liên quan, nhấn nút Cất:

 

 

Tài sản sau khi tích chọn hoàn thành việc thu hồi và nhấn nút Cất, thì ứng dụng Nhân sự sẽ tự động chuyển trạng thái của tài sản mà nhân viên đang làm thủ tục thôi việc đã bàn giao thành Chưa sử dụng.

Bước 3: Giải quyết công nợ cho nhân viên (nếu có)

Trên màn hình danh sách nhân viên làm thủ tục thôi việc, chọn nhân viên cần làm thủ tục.

Nhấn chọn tab Công nợ của nhân viên, nhấn nút Thêm để khai báo công nợ của nhân viên:

 

Người dùng có thể tích chọn mục Đã hoàn thành ngay khi thêm khoản công nợ của nhân viên hoặc tích chọn cột Hoàn thành tại dòng tương ứng với công nợ mà nhân viên đã hoàn thành.

Bước 4: Giải quyết chế độ cho nhân viên thôi việc

Thanh toán lương, thưởng theo đúng quy chế, quy định của nhà nước và đơn vị. Thao tác chi tiết xem thêm phần Tiền lương.

Báo giảm lao động cho nhân viên thôi việc, làm thủ tục trả thẻ BHYT và chốt sổ BHXH

Thao tác chi tiết Báo giảm lao động tham khảo phần Báo giảm BHXH, BHYT, BHTN.

Khi thu hồi được thẻ BHYT của nhân viên thì nhấn chọn phần Nhân viên chưa chốt sổ BHXH và trả thẻ BHYT trong phần Liên kết nhanh của thanh tác nghiệp, sau đó tích chọn cột Trả thẻ BHYT và nhập Ngày trả thẻ.

Khi đơn vị trả sổ BHXH cho nhân viên thì nhấn chọn phần Nhân viên chưa chốt sổ BHXH và trả thẻ BHYT trong phần Liên kết nhanh của thanh tác nghiệp, sau đó tích chọn cột Trả sổ BHXH và nhập Ngày trả sổ.

Sau khi tích chọn hoàn thành việc trả sổ BHXH và thẻ BHYT thì ứng dụng Nhân sự sẽ tự động tích chọn vào cột Hoàn thành cho các thủ tục trả sổ, thẻ tương ứng bên tab Thủ tục cần hoàn thành của nhân viên.

Lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên phân hệ Thôi việc

Vào Quản lý\Thôi việc, chọn nhân viên làm thủ tục thôi việc.

Nhấn chuột phải và chọn Lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

 

 

Bước 5: Hoàn thành các thủ tục giải quyết thôi việc cho nhân viên

Tại màn hình danh sách những nhân viên làm thủ tục thôi việc, chọn nhân viên cần xác nhận hoàn thành các thủ tục thôi việc.

Nhấn chọn tab Thủ tục, sau đó tích chọn cột Hoàn thành tương ứng với từng thủ tục đã giải quyết.

 

 

1. Người dùng có thể xác nhận nhanh cho 1 hoặc nhiều nhân viên hoàn thành tất cả các thủ tục giải quyết thôi việc bằng cách chọn những nhân viên có liên quan sau đó nhấn chọn biểu tượng Hoàn thành thủ tục trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải và chọn Hoàn thành thủ tục.

2. Trong trường hợp thủ tục chưa được khai báo thì người dùng vào phần Danh mục\Thủ tục để khai báo.

Bước 6: Cập nhật thôi việc cho nhân viên

Chọn nhân viên làm thủ tục thôi việc trên màn hình danh sách, nhấn chọn biểu tượng Cập nhật thôi việc trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải và chọn Cập nhật thôi việc.

 

error: Content is protected !!