Hợp đồng gia công phần mềm – viết sao cho đúng?

Hợp đồng gia công phần mềm là văn bản có hiệu lực pháp lý nhằm chứng minh cho việc ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp đi thuê với đơn vị nhận gia công. Tuy nhiên, làm thế nào để xây dựng được một bản hợp đồng đảm bảo quyền lợi cho đôi bên mà vẫn đầy đủ thủ tục? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc trên.

Hợp đồng gia công phần mềm là gì?

Gia công phần mềm là một hoạt động mang tính thương mại. Theo đó, đơn vị nhận gia công thực hiện hiện một hoặc nhiều công việc trong quá trình sản xuất phần mềm của bên đặt gia công để hưởng lợi nhuận.

hop-dong-gia-cong-phan-mem-viet-sao-cho-dung-1

Hợp đồng gia công này là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đi thuê. Còn bên đi thuê sẽ có trách nhiệm nghiệm thu công việc, sản phẩm và thanh toán tiền công.

Dưới góc độ hợp đồng kinh tế, hợp đồng nhận sản xuất, gia công phần mềm là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên nhận gia công thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất. Sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu của bên đặt phần mềm gia công với mục đích hưởng thù lao. Còn bên thuê gia công sau khi nhận được phần mềm sẽ tiến hành test thử, nghiệm thu và thanh toán thù lao.

Đặc điểm của hợp đồng 

Thông thường, nhắc đến hợp đồng nhận công việc gia công phần mềm, bên tư vấn pháp luật sẽ xếp vào loại hợp đồng gia công thương mại/ hợp đồng kinh tế. Do đó, loại hợp đồng này sẽ sở hữu một số đặc điểm như sau:

          Hợp đồng song vụ: Tức là bên đặt hàng và bên được thuê đều có quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng. Tức là quyền lợi của bên này sẽ là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

          Hợp đồng ưng thuận: Sau khi được kí kết, hợp đồng gia công này sẽ có giá trị hiệu lực ngay lập tức. Chỉ chấm dứt khi hợp đồng hết hiệu lực.

hop-dong-gia-cong-phan-mem-viet-sao-cho-dung-2

          Hợp đồng có tính đền bù: Bên gia công phần mềm có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên nhận gia công theo đúng hợp đồng ký kết.

          Đối tượng của hợp đồng gia công: việc thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất ra sản phẩm mới. Sản phẩm mới được sản xuất ra theo hợp đồng gia công trong thương mại được gọi là hàng hóa gia công. Đối với gia công phần mềm, hàng hóa gia công ở đấy chính là sản phẩm phần mềm được bên nhận gia công thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp đi thuê. 

          Hình thức: hợp đồng gia công trong thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Cách viết hợp đồng sản xuất gia công phần mềm đúng quy cách

Hợp đồng gia công, sản xuất  phần mềm vẫn là một văn bản hành chính. Vì vậy bước đầu tiên để có được một hợp đồng gia công chuẩn chỉ chính là tuân thủ các quy tắc soạn thảo văn bản hành chính hiện hành. Điều này đã được quy định rất rõ ràng từ các trình bày, font chữ, kích thước chữ, cách căn lề…

Phần quan trọng nhất trong bản hợp đồng chính là nội dung. Đây là phần quy định các điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi mà các bên liên quan cần thực hiện. Một hợp đồng nhận sản xuất, gia công phần mềm có thể bao gồm những nội dung sau:

          Tên và địa chỉ của các bên liên quan, ký kết hợp đồng nhận gia công. Thông thường sẽ gồm bên gia công và bên nhận gia công.

          Nội dung và yêu cầu cụ thể của sản phẩm gia công

          Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của người đặt gia công và nhận gia công;

          Tiền thù lao và phương thức thanh toán;

          Thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công,…

Ngoài những nội dung trên, khi soạn hợp đồng, bạn cùng cần chú ý đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan. Đó là điều quan trọng giúp nhằm đảm bảo công bằng cho cả bên thuê và được thuê.

Trên đây là những thông tin về bản hợp đồng gia công software chuẩn xác nhất hiện nay. Hợp đồng này mang tính chất quan trọng trong cả quá trình gia công đến khi hoàn thành sản phẩm. Chính vì vậy, hãy chắc chắn bản hợp đồng của bạn không có bất cứ lỗi nào khiến người khác có thể bắt bẻ được. Chúc bạn thành công!

 

error: Content is protected !!