Viet Transport – Hướng dẫn cài đặt cho tài xế

Viet Transport là một ứng dụng gọi và đặt xe ( Ví dụ: đặt xe một trạm, đặt xem chọn điểm đến, đặt xe hợp đồng,…). Ngoài ra Viet Transport còn cho nhà vận tải đăng ký thông tin xe để tham gia vào sàn. Tương tự như cài đặt Viet Transport cho khách hàng, dưới đây là hướng dẫn chi tiết cài đặt cho tài xế.

1.        Chức năng đăng nhập

Tương tự như phần Hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

2.        Chức năng đăng ký

Tương tự như phần Hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

3.        Chức năng quên mật khẩu

Tương tự như phần Hướng dẫn cài đặt cho khách hàng       

4.        Trang chủ

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng hiển thị thông tin các xe ở gần tài xế
 • Hệ thống sẽ quét xe theo quy tắc:
  • Quét trong bán kính X1 (Km) tính từ tọa độ của tài xế – X1 là tham số cấu hình
  • Quét các xe tài xế có trạng thái là On
 • Hệ thống sẽ chỉ quét xe 1 lần duy nhất khi tài xế thực hiện đăng nhập vào ứng dụng hoặc mở lại ứng dụng

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bươc thực hiện

 • Bước 1: Tài xế mở ứng dụng Viet Transport trên thiết bị
 • Bước 2: Tài xế thực hiện đăng nhập vào ứng dụng
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ  
 • Bước 4: Trên giao diện màn hình ứng dụng tài xế có thể thực hiện các thao tác:
   • : Hiển thị vị trí của xe theo GPS
   • : Liên hệ với hotline của Viet Transport. Hệ thống sẽ lấy số hotline của Viet Transport và chuyển sang ứng dụng gọi điện trên thiết bị của tài xế.
   • : Thay đổi trạng thái của tài xế On/Off:
    • On: Tài xế có thể nhận được chuyến
    • Off: Tài xế sẽ không nhận được chuyến

5.       

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép quản lý thông tin số dư trong tài khoản ví của tài xế: Tài khoản đặt cọc và tài khoản ví
 • Tài xế có thể thực hiện nạp tiền vào tài khoản đặt cọc (Chức năng này sẽ phát triển trong giai đoạn sau)
 • Tài xế có thể xem được lịch sử các lần biến động số dư trong tài khoản đặt cọc và tài khoản ví

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

Tài khoản ví đặt cọc

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép tài xế xem số dư trong tài khoản đặt cọc của mình
 • Tài xế xem được chi tiết lịch sử biến động số dư cảu tài khoản

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Mô tả

 • Bước 1: Tài xế mở ứng dụng Viet Transport trên thiết bị
 • Bước 2: Tài xế thực hiện đăng nhập vào ứng dụng
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ
 • Bước 4: Trên màn hình chọn biểu tượng ví , tiếp tục chọn hệ thống hiển thị giao diện thông tin tài khoản cọc
  • Tại đây hệ thống hiển thị số dư của tài khoản cọc và danh sách lịch sử 5 lần biến động số dư tài khoản gần nhất
 • Bước 5: Để xem thêm các lịch sử cũ hơn trên giao diện chọn “Xem thêm” hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các lịch sử giao dịch

Bước 6: Để xem chi tiết 1 lịch sử giao dịch trên giao diện bấm chọn nút hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lịch sử giao dịch

 

6.        Thông báo có chuyến

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng thực hiện nghiệp vụ thông báo cho tài xế khi có chuyến đi của khách hàng đặt
 • Chức năng thông báo cho đặt xe 1 chạm và 2 chạm
 • Tài xế có thể thực hiện nhận chuyến hoặc bỏ qua.
 • Một tài xế chỉ có Y (giây) để nhận chuyến – Y là tham số được cấu hình trong hệ thống, mặc định sẽ cấu hình là 10 giây

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

  • Bước 1: Tài xế đăng nhập ứng dụng thành công
  • Bước 2: Khách hàng thực hiện đặt xe, hệ thống quét và tìm thấy tài xế phù hợp
  • Bước 3: Tìm được tài xế phù hợp hệ thống sẽ tạo 1 chuyến đi cho tài xế đó có trạng thái: Chờ nhận chuyến. Đồng thời gọi API đặt xe 1 chạm hoặc 2 chạm để gửi thông báo có chuyến đến cho tài xế đó.

 • Bỏ qua: Bấm chọn sẽ thực hiện từ chối không nhận chuyến đi. Hệ thống sẽ gọi lại API Bỏ qua chuyến để update trạng thái của chuyến đi: Hủy bởi tài xế. Đồng thời hệ thống thực hiện tiếp tục tìm tài xế khách cho khách hàng
 • Nhận chuyến: Bấm chọn sẽ thực hiện nhận chuyến đi. Hệ thống sẽ gọi lại API Nhạn chuyến để update trạng thái của chuyến đi: Đang chờ đón khách
 • Nếu hết thời gian Time out Y (Giây) mà tài xế không thực hiện thao tác thì tự động hệ thống sẽ gọi lại API đặt xe 1 chạm hoặc 2 chạm để update trạng thái của chuyến đi: Hủy bởi hệ thống. Đồng thời hệ thống thực hiện tiếp tục tìm tài xế khách cho khách hàng

7.         Nhận chuyến thành công

a)     Nghiệp vụ

 

 • Chức năng xử lý các nghiệp vụ liên quan đến việc nhận chuyến của tài xế.
 • Khi nhận chuyến thành công tài xế có thể thực hiện hủy chuyến
 • Khi nhận chuyến tài xế có thể xem lại các thông tin khác của khách hàng.

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Tài xế đăng nhập ứng dụng thành công
 • Bước 2: Tài xế thực hiện bấm nhận chuyến thành công
 • Bước 3: Hệ thống thực hiện gọi API Nhận chuyến thực hiện:
  • Trừ tiền trong tài khoản cọc của tài xế
  • Thực hiện cập nhật trạng thái của chuyến đi: Đang chờ đón khách
  • Ứng dụng hiển thị giao diện nhận chuyến thành công

 • Bước 4: Trên màn hình tài xế có thể thực hiện các thao tác:
  • Hiển thị tên của khách hàng
  • Hiển thị ví trí đến đón khách hàng
  • : Ấn chọn hệ thống sẽ tự động lấy số điện thoại của khách hàng và chuyển sang ứng dụng gọi điện trên điện thoại của tài xế
  • : Ấn chọn hệ thống sẽ tự động lấy số điện thoại của khách hàng và chuyển sang ứng dụng nhắn tin trên điện thoại của tài xế.
  • : Ấn chọn sẽ hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng và chuyền đi
 • Bước 5: Để hủy chuyến trong màn hình xem chi tiết thông tin chuyến đi tài xế chọn “Hủy chuyến”. Hệ thống hiển thị giao diện hủy chuyến
 • Tài xế thực hiện chọn hoặc nhập ký do hủy chuyến
  • Button Xác nhận: Hệ thống thực hiện Gọi API Hủy chuyến, trạng thái chuyến đi của tài xế và khách hàng chuyển thành: Hủy bởi tài xế
  • Button Hủy: Hệ thống không thực hiện hủy chuyến và quay trở về màn hình nhận chuyến thành công

7.1. Khách lên xe

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng thực hiện nghiệp vụ chuyển trạng thái của chuyến đi khi khách hàng đã lên xe
 • Lấy tọa độ của điểm đón khách để phục vụ cho việc tính tiền của đặt xe 1 chạm
 • Không thể thực hiện hủy chuyến khi đã bắt đầu chuyến đi

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

Bước 1: Khi tài xế đến gần địa điểm đón khách trong bán kính: X2 (m) – X2 sẽ được cấu hình trên hệ thống (Mặc định sẽ để trong bán kính 500m) thì lúc này màn hình nhận chuyến thành công sẽ chuyển sang màn hình “Khách lên xe”

 • Bước 2: Khi khách hàng lên xe tài xế ấn chọn “Bắt đầu” để thực hiện chuyến đi. Hệ thống gọi API Bắt đầu chuyến để cập nhật trạng thái của chuyến đi:
  • Tài xế: Trạng thái của chuyến đi chuyển thành: Đang trong chuyến đi
  • Khách hàng: Trạng thái của chuyến đi chuyển thành: Đang trong chuyến đi
 • Bước 3: Trên màn hình chức năng người dùng có thể thực hiện các thao tác:
  • : Ấn chọn sẽ lấy lại tọa độ GPS của xe
  • : Ấn chọn sẽ tự động lấy số hotline của Viet Transport và chuyển sang App gọi điện của điện thoại

7.2. Khách xuống xe

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng thực hiện nghiệp vụ chuyển trạng thái của chuyến đi khi khách hàng xuống xe
 • Lấy tọa độ của điểm trả khách để phục vụ cho việc tính tiền của đặt xe 1 chạm

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Sau khi tài xế bấm chọn “bắt đầu” thành công ứng dụng và tài xế bắt đầu đi xe được X3 (Km) thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình “Kết thúc”
 • Bước 2: Khi đến điểm khách xuống tài xế thực hiện bấm chọn “Kết thúc”

 • Bước 3: Khi bấm kết thúc hệ thống gọi API kết thúc chuyến để cập nhật trạng thái của chuyến đi:
  • Tài xế: Trạng thái của chuyến đi chuyển thành: Đã hoàn thành chuyến
  • Khách hàng: Trạng thái của chuyến đi chuyển thành: Đã hoàn thành chuyến
  • Hệ thống lưu lại tọa độ của điểm trả khách và quãng đường di chuyển đối với đặt xe 1 chạm
 • Bước 4: Trên màn hình chức năng người dùng có thể thực hiện các thao tác:
  • : Ấn chọn sẽ lấy lại tọa độ GPS của xe
  • : Ấn chọn sẽ tự động lấy số hotline của Viet Transport và chuyển sang App gọi điện của điện thoại

8.        Tính tiền

a)     Nghiệp vụ

 • Sau khi kết thúc chuyến đi hệ thống thực hiện tính tiền của chuyến đi.
 • Quãng đường của chuyến đi sẽ được tính theo khoảng cách trên bản đồ ứng dụng chứ không tính theo quãng đường thực tế mà tài xế di chuyển.
 • Công thức tính:
  • Đặt xe 1 chạm: [Quãng đường A-B] * [Đơn giá]
  • Đặt xe 2 chạm: [Quãng đường A-B] * [Đơn giá] + [Quãng đường B-C] * [Đơn giá]

b)     Đối tượng

 • Hệ thống

c)     Các bươc thực hiện

 • Bước 1: Sau khi tài xế bấm Kết thúc hệ thống chuyển sang màn hình tình tiền
  •  Button ước tính: Chuyển sang màn hình tính tiền
  •  Button bỏ qua: Chuyển về màn hình trang chủ.
 • Bước 2: Tài xế bấm nút “Ước tính” Hệ thống thực hiện tính tiền:
  • App Gọi API tính tiền
  • Công thức tính:
   • Đặt xe 1 chạm: [Quãng đường A-B] * [Đơn giá]
   • Đặt xe 2 chạm: [Quãng đường A-B] * [Đơn giá] + [Quãng đường B-C] * [Đơn giá]
 • Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị ra popup giá tiền chuyến đi:

9.        Menu

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép người dùng mở Menu các chức năng có trên hệ thống

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu trên màn hình

9.1. Thông tin tài khoản

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép người dùng xem lại thông tin tài khoản cá nhân và các thiết lập khác bên trong

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng

9.1.1. Thông tin cá nhân

                        Chức năng này tương tự như phần khách hàng

9.1.2. Thay đổi mật khẩu

            Chức năng này tương tự phần khách hàng

9.1.3. Quy chế hoạt động

a)     Nghiệp vụ

 • Hiển thị trang thông tin quy chế hoạt động của Viet Transport
 • Giữ nguyên nghiệp vụ như trên App cũ

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Quy chế hoạt động”
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang Quy chế hoạt động

9.1.4. Viet Transport

a)     Nghiệp vụ

 • Giữ nguyên nghiệp vụ như trên App cũ

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Viet Transport”
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang Viet Transport

9.1.5. Ngôn ngữ

a)     Nghiệp vụ

 • Thay đổi ngôn ngữ của hệ thống: Tiếng Anh, Tiếng Việt
 • Giữ nguyên nghiệp vụ như trên App cũ

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Ngôn ngữ”
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang Ngôn ngữ

9.1.6. Đăng xuất

a)     Nghiệp vụ

 • Thực hiện đăng xuất tài khoản ra khỏi ứng dụng

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Đăng xuất”
 • Bước 5: Ứng dụng sẽ thực hiện đăng xuất tài khoản và quay trở về trang đăng nhập

9.2. Thông báo

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng quản lý tất cả các thông báo trên ứng dụng
 • Các thông báo bao gồm: Hủy chuyến, đặt chuyến, thanh toán chuyến đi, thông báo số tiền chuyến đi.
 • Người dùng có thể xóa các thông báo gửi đến cho tài khoản của mình
 • Với các thông báo giành cho 1 chạm, 2 chạm sẽ có chức năng thanh toán trong thông báo

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào thông báo, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các thông báo trên hệ thống

9.3. Lịch sử

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép tài xế kiểm tra lại lịch sử các chuyến đi của mình.
 • Lịch sử các chuyến đi sẽ không thể xóa

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào lịch sử, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách lịch sử các chuyến đi của khách hàng

9.3.1.  Lịch sử chi tiết

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép tài xế xem chi tiết lại lịch sử chuyến đi của mình
 • Cho phép tài xế thực hiện đánh giá chuyến đi. Một chuyến đi chỉ được đánh giá 1 lần duy nhất.

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào lịch sử, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách lịch sử các chuyến đi của khách hàng
 • Bước 4: Bấm chọn 1 lịch sử chuyến đi hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách chi tiết chuyến đi đó
 • Bước 5: Trên giao diện xem chi tiết lịch sử chuyến đi khách hàng có thể thực hiện đánh giá chuyến đi đó:
  • Khách hàng bấm vào thứ tự tương ứng để đánh giá chuyến đi theo mức độ từ 1 – 5 sao. Sau đó chọn “Xác nhận để lưu lại kết quả đánh giá”
  • Một chuyến đi chỉ được đánh giá 1 lần duy nhất. Nếu chuyến đi đã được đánh giá thì nút xác nhận sẽ bị Disable đi

9.4. Chuyến mới

a)     Nghiệp vụ

 • Giữ nguyên theo nghiệp vụ cũ không thay đôi

b)     Đối tượng

c)     Các bước thực hiện
 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Chuyến mới”
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang chuyến mới

9.5. Lịch chạy

a)     Nghiệp vụ

 • Giữ nguyên theo nghiệp vụ cũ không thay đôi

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Lịch chạy”
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang Lịch chạy

9.6. Liên hệ

a)     Nghiệp vụ

 • Hệ thống sẽ thực hiện lấy số hotline để khách hàng gọi lên tổng đài Viet Transport khi cần hỗ trợ.

b)     Đối tượng

 • Tài xế

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào liên hệ, hệ thống sẽ thực hiện lấy số hotline của Viet Transport đồng thời chuyển sang ứng dụng gọi điện trên điện thoại trên thiết bị của người dùng

Ứng dụng đã có thể download miễn phí trên CH Play và App Stor

Xem thêm

>>> Hướng dẫn cài đặt cho nhà vận tải

>>> Hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

>>> 9 Lý do doanh nghiệp vận tải cần phải xây dựng app ứng dụng ngay bây giờ

>>> Sàn giao dịch vận tải Viet Transport – Cơ hội chiếm lĩnh công nghệ cho nhà vận tải và đầu tư.

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!