Lập khai thuế TNCN trong phần mềm quản lý

Hướng dẫn lập khai thuế TNCN trong phần mềm quản lý nhân sự tại EPR

Để có thể đăng ký mã số thuế cho nhân viên mới, nhân sự phải hoàn thiện các thủ tục sau:

Mô tả nghiệp vụ

Hàng tháng hoặc hàng quý, nhân sự phải lập tờ khai thuế TNCN (mẫu 02/KK-TNCN) để nộp cho cơ quan thuế.

Quý  khách sẽ được hướng dẫn chi tiết bởi các tư vấn viên, hỗ trợ cài đặt và cách sử dụng phần mềm bởi các kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết tại EPR

Hướng dẫn trên phần mềm

Hoạt động tạm tính thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý được nhân sự thực hiện trên Phần mềm như sau:

Nếu người dùng sử dụng phần mềm tại để tính lương thì khi đẩy dữ liệu lên ứng dụng Nhân sự thì hệ thống sẽ tự động sinh bảng lương và bảng thuế lần lượt tương ứng tại phân hệ Tiền lương và phân hệ Thuế.

Trong trường hợp người dùng không sử dụng phần mềm  người dùng sẽ thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tạo bảng thuế tạm tính hàng tháng

Vào Quản lý\Thuế.

Nhấn chọn phần Thuế tạm tính bên thanh tác nghiệp, nhấn chọn biểu tượng Thêm.

 

 

Đối với khoản thu nhập là Tiền ăn trưa, nếu khoản thu nhập này < 620.000 thì sẽ không lấy sang bảng thuế, còn nếu khoản thu nhập này > 620.000 thì sẽ lấy phần chênh lệch vượt quá trên 620.000 sang bảng thuế.

Bước 2: Khai báo bổ sung các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ (nếu có): Sau khi tạo xong bảng thuế tạm tính, ứng dụng Nhân sự sẽ tự động lấy các khoản thu nhập và khấu trừ từ bảng lương sang thành các khoản thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ trên bảng thuế. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể sửa đổi các khoản thu nhập chịu thuế và khai báo bổ sung các khoản giảm trừ.

Khai báo bổ sung các khoản thu nhập chịu thuế

Vào Quản lý\Thuế.

Nhấn chọn phần Thuế tạm tính bên thanh yác nghiệp.

Chọn bảng thuế cần khai báo bổ sung các khoản thu nhập

Nhấn nút Thêm ở tab Thu nhập chịu thuế.

 

 

1. Trong trường hợp thu nhập chịu thuế của nhân viên phát sinh tại các khu vực kinh tế, người dùng nên sửa lại số tiền thu nhập chịu thuế được chuyển từ bảng lương sang thành 02 khoản thu nhập chịu thuế trong đó có một khoản thu nhập chịu thuế tại khu vực kinh tế.

2. Khi sửa lại khoản thu nhập chịu thuế của nhân viên trên bảng thuế tạm tính, người dùng lưu ý là tổng các khoản thu nhập chịu thuế không được lớn hơn tổng các khoản thu nhập của nhân viên đó trên bảng lương.

Khai báo bổ sung các khoản giảm trừ: Các khoản giảm trừ bản thân, giảm trừ người phụ thuộc và các khoản giảm trừ bảo hiểm bắt buộc đã được ứng dụng Nhân sự tự động sinh ra và lấy từ bảng lương sang. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể khai báo bổ sung các khoản giảm trừ khác như: đóng góp từ thiện… để phục vụ cho việc tính thuế của nhân viên.

Vào Quản lý\Thuế.

Nhấn chọn phần Thuế tạm tính trên thanh tác nghiệp.

Chọn bảng thuế tạm tính cần khai báo bổ sung các khoản giảm trừ, sau đó nhấn nút Thêm tại phần Giảm trừ.

Trong trường hợp muốn kiểm tra lại phần thông tin về giảm trừ người phụ thuộc do ứng dụng Nhân sự sinh ra, người dùng có thể sử dụng chức năng khai báo Thông tin về người phụ thuộc. Thao tác thực hiện như sau:

– Nhấn chọn nhân viên tại màn hình danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn Thông tin người phụ thuộc.

– Người dùng kiểm tra xem đối tượng phụ thuộc của nhân viên đó có khớp với số tiền mà ứng dụng Nhân sự tự động sinh ra không.

– Trường hợp thông tin của người phụ thuộc còn thiếu hoặc sai đối tượng phụ thuộc so với những thông tin lưu trên hồ sơ nhân viên, người dùng có thể khai báo bổ sung bằng cách nhân nút Thêm hoặc Sửa.

– Sau khi bổ sung, sửa đổi xong thông tin người dùng nhấn chọn nút Cập nhật, ứng dụng sẽ tự động cập nhật lại thông tin về người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh hiện tại.

Bước 3: Tính thuế TNCN

Xác định nhân viên có phải là Cá nhân cư trú hay không

Trường hợp nhân viên đang được tích chọn trên cột Cá nhân cư trú, nếu người dùng muốn chuyển nhân viên thành Không cư trú thì nhấn chuột phải và chọn Không là cá nhân cư trú.

Trường hợp nhân viên không được tích chọn trên cột Cá nhân cư trú, nếu người dùng muốn chuyển thành Cư trú thì nhấn chuột phải và chọn Là cá nhân cư trú.

Thực hiện tính thuế TNCN

Tại màn hình bảng thuế TNCN cần tính, nhấn chọn biểu tượng  trên thanh công cụ.

 

error: Content is protected !!