NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM – VIETNAM DX DAY 2021

Đây là sự kiện quan trọng, sẽ diễn ra ngày 26-27 tháng 5 năm 2021, địa điểm tại Hà Nội.
Chương trình do VINASA phối hợp với Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và các Hiệp hội chuyên môn của 08 ngành kinh tế ưu tiên trong Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia: Tài Chính – Ngân hàng; Y tế; Giáo dục; Giao Thông – Vận tải; Nông nghiệp; Năng lượng; Môi trường; Sản xuất Công nghiệp với mục tiêu: CẬP NHẬT XU THẾ – CHIA SẺ KINH NGHIỆM – GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP – KẾT NỐI CUNG CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ.
Kính mời Quý Hội viên tìm hiểu và đăng ký tham gia các hoạt động của chương trình đặc biệt Chuyên đề: Hệ sinh thái số ngành Giáo dục (09:00 – 12:00 ngày 27/5/2021)
Qúy Hội viên quan tâm, đăng ký tham gia Hội nghị tại: https://dxday.vinasa.org.vn/dang-ky-hoat-dong/
Liên hệ Ban Tổ chức: Ms. Cao Ánh Hằng, 0974298786, Hangca@vinasa.org.vn
Tel: (+84) 24 3577 2336 / Fax: (024) 3577 2337
error: Content is protected !!