Phần mềm quản lý kinh koanh

phần mềm quản lý kinh doanh tại EPR có nhiều tính năng nổi bật, được cập nhật mới thường xuyên… được nhiều doanh nghiệp tin dùng.

Phần mềm quản lý kinh doanh cung cấp một giải pháp quản lý kinh doanh toàn diện cho doanh nghiệp. Bao gồm đầy đủ các tính năng từ quản lý thông tin khách hàng, phòng ban, danh mục hàng hóa, khoản thu, khoản chi cho đến các tính năng nhập hàng, xuất hàng, quản lý kho, công nợ,…

Bên cạnh các tính năng cần thiết của phần mềm quản lý, phần mềm còn cung cấp các tính năng về thống kê, báo cáo nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về số liệu, doanh thu của công ty. Chức năng bảo mật phân quyền đảm bảo việc truy xuất dữ liệu của hệ thống được an toàn, đúng người, đúng quyền.

Phần mềm quản lý kinh doanh có thể sử dụng cho mọi loại hình công ty từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, cho mọi ngành nghề sản xuât, kinh doanh cho đến thương mại dịch vụ.

LỢI ÍCH PHẦN MỀM

» Tự động hóa và tin học hóa công việc quản lý kinh doanh.

» Giảm 70% khối lượng công việc.

» Tiết kiệm thời gian và chi phí.

» Cung cấp các số liệu về tồn kho, công nợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

» Cung cấp các báo cáo kinh doanh, doanh thu của công ty nhanh chóng và chính xác.

» Tránh sự các rủi ro trong việc thực hiện công việc do phụ thuộc vào nhân viên thừa hành

 

error: Content is protected !!