QUẢN LÝ HỆ THỐNG ADMIN VIET TRANSPORT

QUẢN LÝ HỆ THỐNG ADMIN – VIET TRANSPORT 

Để vận hành cả hệ thống cần có CMS Admin điều hành tất cả các giao dịch, thông tin. Cơ chế hoạt động của Admin được nêu rõ trong hợp đồng hợp tác với đối tác là vận tải, tài xế, khách hàng. Sau khi thống nhất về các điều khoản thì hai bên tiến tới việc hợp tác để hoạt động,

Dưới đây giới thiệu tổng quan giao diện CMS các chức năng của hệ thống Admin – CV Viet Transport.

I. Trang Quản Trị CMS

  • Quản lý xe
  • Gói đặt xe
  • Gói đấu giá
  • Tự lái
  • Báo cáo thống kê
  • Quản trị user
  • Quản lý đặt cọc

 

viet-transport-cms-admin1

 

II. Trang Quản Trị Xe

Trang quản trị xe cho phép admin xem thông tin được tất cả các xe trong hệ thống, chi tiết theo các danh mục xe đã đăng ký, từ đó Admin có quyền thay đổi thông tin .

 

viet-transport-cms-admin2

 

III. Trang Quản Trị Gói Đặt xe

Tất cả thông tin về lịch sử giao dịch trong hệ thống. Admin có quyền truy cập, xuất thông tin thống kê.

 

cms admin gonow car 3

 

cms admin gonow car 4

IV. Trang Quản Trị Gói Tự Lái

Admin có quyền truy cập, xuất thông tin thống kê về các giao dịch của gói tự lái trong xe hợp đồng.

 

cms admin gonow car 5

 

V. Trang Quản Trị Gói Đấu Giá

Admin có quyền truy cập, xuất thông tin thống kê về các giao dịch của gói đấu giá.

 

cms admin gonow car 6

 

VI. Trang Thống Kê Doanh Thu

Admin có quyền truy cập, xuất thông tin thống kê về tất cả các giao dịch của hệ thống

 

viet-transport-cms-admin3

 

cms admin gonow car 8

 

VII. Trang Quản lý User

Admin quản lý toàn bộ danh sách khách hàng, tài xế, nhà vận tải.

 

viet-transport-cms-admin4

 

VIII. Trang Quản Trị Đặt Cọc

Admin quản lý toàn bộ thông tin đặt cọc của tài xế, nhà vận tải.

 

viet-transport-cms-admin4 viet-transport-cms-admin5

 

Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động, chi phí quản lý giảm vô cùng lớn so với các hệ thống truyền thống với bộ máy cồng kềnh. Đảm bảo được các hoạt động diễn ra không gặp các vấn đề liên quan đến nhân sự. Từ đó nâng cao tính công bằng vì tất cả hệ thống hoạt động auto theo các cơ chế đã thỏa thuận với đối tác.

Mọi sự quan tâm xin liên hệ: 

CÔNG TY CP PHẦN MỀM EPR

Email: epr.software.jsc@gmail.com.
error: Content is protected !!