Theo dõi quá trình xử lý sự cố trong phần mềm quản lý

Hướng dẫn theo dõi quá trình xử lý sự cố trong phần mềm quản lý nhân sự

Mô tả nghiệp vụ
Định kỳ đầu năm hoặc một số đơn vị có thể đầu quý nhân viên nhân sự tiến hành lập dự toán kinh phí khen thưởng nhân viên.

Quý  khách sẽ được hướng dẫn chi tiết bởi các tư vấn viên, hỗ trợ cài đặt và cách sử dụng phần mềm bởi các kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết tại EPR
Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Khai báo thông tin về nhân viên liên quan đến sự cố
Vào Quản lý\ Sự cố.
Chọn sự cố cần cập nhật trên màn hình danh sách, sau đó nhấn chọn tab Nhân viên liên quan.
Nhấn nút Chọn.

 

Sau đó chọn nhân viên vừa chọn, nhấn nút Sửa để bổ sung các thông tin về nhân viên có liên quan đến sự cố.
Ngoài cách cập nhật thông tin về nhân viên liên quan đến sự cố nói trên người dùng còn có thể cập nhật thông tin nhân viên liên quan bằng cách nhấn chọn biểu tượng Tiện ích trên thanh công cụ và chọn Nhập khẩu\Nhân viên liên quan. Người dùng bắt buộc phải thực hiện chức năng ghép các cột của file cần nhập khẩu với các cột trên ứng dụng Nhân sự để đảm bảo dữ liệu được nhập khẩu thành công và chính xác.
Bước 2: Khai báo quyết định xử lý sự cố
Chọn sự cố cần khai báo quyết định xử lý sự cố trên màn hình danh sách, nhấn chọn tab Nhân viên liên quan.
Nhấn chọn nhân viên, sau đó nhấn nút Sửa.
Nhấn chọn tab Quyết định xử lý trên màn hình Sửa nhân viên liên quan sự cố để khai báo:

 

 

Bước 3: Thông báo về sự cố và hình thức xử lý sự cố
Gửi thư thông báo cho các phòng ban, bộ phận trong đơn vị: Nhấn chuột phải vào phòng ban cần gửi trên cây cơ cấu tổ chức tại thanh tác nghiệp và chọn Gửi email.
Người dùng có thể chỉ gửi cho nhân viên có liên quan đến sự cố chọn sự cố cần gửi thư thông báo, chọn tab Nhân viên liên quan, sau đó nhấn chuột phải và chọn Gửi email.
Bước 4: Theo dõi việc thực hiện quyết định xử lý sự cố
Đối với những nhân viên có liên quan đến sự cố mà không được bồi thường cũng không phải bồi thường. Ví dụ: chỉ bị cảnh cáo miệng tại đơn vị thì sau khi thực thi quyết định xử lý người dùng chỉ cần chuyển trạng thái xử lý từ Chưa xử lý thành Đã xử lý bằng cách:
Chọn sự cố có liên quan, sau đó nhấn chọn nhân viên cần cập nhật thông tin tại tab Nhân viên liên quan, nhấn nút Sửa.
Chuyển trạng thái thành Đã xử lý.
Đối với những nhân viên được bồi thường
Chọn sự cố có liên quan trên màn hình danh sách sự cố, sau đó chọn nhân viên cần cập nhật thông tin tại tab Nhân viên liên quan, nhấn nút Sửa.
Tại tab Nhân viên liên quan trên màn hình hộp thoại Sửa Nhân viên liên quan sự cố, nhấn chọn tab Các khoản nhân viên được bồi thường.
Nhấn nút Thêm.

 

 

Đối với những nhân viên phải bồi thường
Chọn sự cố có liên quan trên màn hình danh sách sự cố, sau đó chọn nhân viên cần cập nhật thông tin tại tab Nhân viên liên quan, nhấn nút Sửa.
Tại tab Nhân viên liên quan trên màn hình hộp thoại Sửa Nhân viên liên quan sự cố, nhấn chọn tab Theo dõi nhân viên thực hiện bồi thường:

 

 

Nhấn nút Thêm:

 

1. Khi từng nhân viên liên quan thực hiện xong quyết định xử lý sự cố, người dùng sẽ chuyển trạng thái xử lý cho từng nhân viên liên quan thành Đã xử lý.
2. Nếu một sự cố có liên quan đến nhiều nhân viên thì chỉ khi nào xử lý xong tất cả những nhân viên đó thì mới chuyển trạng thái xử lý sự cố về Đã xử lý. Để chuyển trạng thái xử lý của sự cố thì sau khi chọn sự cố trên màn hình danh sách, nhấn chọn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải rồi chọn Sửa, tiếp đến chuyển trạng thái xử lý thành Đã xử lý.

error: Content is protected !!