THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH JAVA

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

  1. YÊU CẦU

 – Là sinh viên năm thứ 3 trở lên chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện, Điện tử, Tự động hóa.

– Có niềm đam mê với lĩnh vực nghiên cứu phát triển CNTT, Lập trình.

– Có kiến thức và khả năng lập trình bằng ngôn ngữ java và các nền tảng liên quan như sau:Java Spring, Strust, hibernate, Oracle, MySQL, HTML
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về: CSS, Javascript, jquery, bootstrap

– Công việc và nghiệp vụ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

  1. QUYỀN LỢI

–  Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

– Được tham gia các kháo đào tạo chuyên sâu, tham gia trực tiếp vào các dự án.

– Được hỗ trợ chi phí thực tập ( 2-> 4tr)

– Có nhiều cơ hội được onsite trong nước và nước ngoài.

– Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí nhân viên chính thức hoặc được công ty hỗ trợ giới thiệu việc làm.

  1. YÊU CẦU KHÁC

– Sáng tạo và chủ động trong công việc, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh.

– Có khả năng tự học và nghiên cứu.
– Có trình độ tiếng anh đủ để giao tiếp tốt trong công việc với khách hàng.

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty cổ phần công nghệ và dịch  vụ EPR.

Ms: Vân Anh – 0462 966 662

Email: anhvt@eprtech.com

error: Content is protected !!