VIET TRANSPORT-HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO NHÀ VẬN TẢI

1.        Chức năng đăng nhập

Chức năng này tương tự như hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

2.        Chức năng đăng ký

Chức năng này tương tự như hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

3.        Chức năng quên mật khẩu

Chức năng này tương tự như hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

4.        Trang chủ

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng chỉ hiển thị danh sách các gói xe

b)     Đối tượng

 • Nhà vận tải

c)     Mô tả

 • Bước 1: Tài xế mở ứng dụng Viet Transport trên thiết bị 
 • Bước 2: Tài xế thực hiện đăng nhập vào ứng dụng
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ
 • Bước 4: Trên màn hình trang chủ click vào icon menu hệ thống sẽ hiện thị ra giao diện chức năng.
 • Bước 5: Trên menu click vào “Danh sách xe chờ kiểm duyệt” hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách xe chờ kiểm duyệt.

 

 

 • Bước 6: Muốn xem chi tiết xe người dùng click vào 1 xe hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết thông tin.

 

 

 • Bước 7: Để upload hình ảnh người dùng click vào “+” hệ thống sẽ hiển thị lựa chon upload hình ảnh từ thư viện hoặc chụp ảnh.

 

 

 • Bước 8: Sau khi uplaod thành công trên giao diện chi tiết sẽ xuất hiện các ảnh vừa upload và icon X, nếu click vào sẽ xóa ảnh đó.
 • Bước 9: Button lưu sẽ thực hiện việc lưu dữ liệu. button hủy sẽ không lưu dữ liệu vừa upload.

5.       

Chức năng này tương tự hướng dẫn cài đặt cho tài xế.

6.        Menu

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép người dùng mở Menu các chức năng có trên hệ thống

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu trên màn hình

 

6.1. Thông tin tài khoản

a)       Nghiệp vụ

 • Chức năng cho phép người dùng xem lại thông tin tài khoản cá nhân và các thiết lập khác bên trong

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng

6.1.1. Thông tin cá nhân

            Chức năng này tương tự như hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

6.1.2. Thay đổi mật khẩu

            Chức năng này tương tự như tài xế và khách hàng.

6.1.3. Quy chế hoạt động

a)     Nghiệp vụ

 • Hiển thị trang thông tin quy chế hoạt động của Gonow
 • Giữ nguyên nghiệp vụ như trên App cũ

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Quy chế hoạt động”
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang Quy chế hoạt động

6.1.4. Viet Transport 

a)     Nghiệp vụ

 • Giữ nguyên nghiệp vụ như trên App cũ

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Viet Transport” 
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang Viet Transport 

6.1.5. Ngôn ngữ

a)     Nghiệp vụ

 • Thay đổi ngôn ngữ của hệ thống: Tiếng Anh, Tiếng Việt
 • Giữ nguyên nghiệp vụ như trên App cũ

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Ngôn ngữ”
 • Bước 5: Ứng dụng hiển thị trang Ngôn ngữ

6.1.6. Đăng xuất

a)     Nghiệp vụ

 • Thực hiện đăng xuất tài khoản ra khỏi ứng dụng
 • Khi đăng xuất thành công sẽ quay trở lại trang đăng nhập
 • Khi đăng xuất sẽ không nhận được các thông báo trên ứng dụng

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào ảnh đại diện, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các chức năng
 • Bước 4: Trên danh sách Menu người dùng chọn “Đăng xuất”
 • Bước 5: Ứng dụng sẽ thực hiện đăng xuất tài khoản và quay trở về trang đăng nhập

6.2. Thông báo

a)     Nghiệp vụ

 • Chức năng quản lý tất cả các thông báo trên ứng dụng

b)     Đối tượng

 • Người dùng

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình trang chủ click icon chuông , hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các thông báo trên hệ thống

 

6.3. Danh sách tài xế

a)     Nghiệp vụ

 • Hiển thị danh sách các tài xế của nhà vận tải

b)     Đối tượng

 • Nhà vận tải

c)     Các bước thực hiện

 • Bước 1: Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại
 • Bước 2: Trên màn hình ứng dụng chọn biểu tưởng Menu , Hệ thống hiển thị ra danh sách Menu chức năng
 • Bước 3: Trên Menu bấm chọn vào Danh sách tài xế, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách tài xế của nhà vận tải

 

 

  • Nếu tài xế nào có bằng lái xe sắp hết hạn thì sẽ tô đỏ viền khối thông tin của tài xế đó
 • Bước 4: Để xem chi tiết của tài xế trên danh sách bấm vào 1 tài xế bất kỳ hệ thống sẽ chuyển sang màn hình xem chi tiết thông tin của tài xế đó.

6.4. Danh sách xe

 • Hiển thị danh sách các xe của nhà vận tải
 • Xem thông tin chi tiết của tài xế đó
 • Cảnh báo đăng kiểm xe hết hạn
 • Các bước thực hiện giống với danh sách tài xế

6.5. Liên hệ

Chức năng này tương tự như hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

Ứng dụng đã có thể download miễn phí trên CH Play và App Store
? Link tải Android: Tại đây 
? Link tải IOS: Tại đây 

Xem thêm

>>> Hướng dẫn cài đặt cho tài xế

>>> Hướng dẫn cài đặt cho khách hàng

>>> 9 Lý do doanh nghiệp vận tải cần phải xây dựng app ứng dụng ngay bây giờ

>>> Sàn giao dịch vận tải Viet Transport – Cơ hội chiếm lĩnh thị trường cho nhà vận tải và đầu tư

error: Content is protected !!